Standard Svensk standard · SS-EN 16297-3:2012

Pumpar - Roterande pumpar - Cirkulationspumpar utan axeltätning - Del 3: Energieffektivitetsindex (EEI) för integrerade cirkulationspumpar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the procedure for calculating the energy efficiency index (EEI) of circulators integrated in products.

Ämnesområden

Pumpar (23.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pumpar, SIS/TK 227

Internationell titel: Pumps - Rotodynamic pumps - Glandless circulators - Part 3: Energy efficiency index (EEI) for circulators integrated in products

Artikelnummer: STD-87792

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-10-20

Antal sidor: 20