Standard Svensk standard · SS-EN 12483

Vätskepumpar - Pumpenheter med frekvensomvandlare - Garanti- och kompatibilitetsprovningar

Status: Gällande

Ämnesområden

Pumpar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pumpar, SIS/TK 227

Internationell titel: Liquid pumps - Pump units with frequency inverters - Guarantee and compatibility tests

Artikelnummer: STD-25041

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-05-21

Antal sidor: 10