Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15783/A1:2008

Tätningslösa roterande pumpar - Klass II - Specifikation - Tillägg 1 (ISO 15783:2003/Amd 1:2008)

Status: Gällande

Ämnesområden

Pumpar (23.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pumpar, SIS/TK 227

Internationell titel: Seal-less rotodynamic pumps - Class II - Specification - Amendment 1 (ISO 15783:2003/Amd 1:2008)

Artikelnummer: STD-68203

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-17

Antal sidor: 20

Tillägg till: SS-EN ISO 15783