Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20361:2019

Pumpar - Vätskepumpar och pumpenheter - Bullermätning - Noggrannhetsklass 2 och 3 (ISO 20361:2019)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 20361:2019/A11:2020

Omfattning
This document specifies all the information necessary to carry out efficiently and under standardized conditions the determination, declaration, and verification of the airborne noise emission of liquid pumps or pump units (see 4.1). It specifies the noise measurement methods and the operating and mounting conditions that shall be used for the test. Noise emission characteristics include emission sound pressure levels at specified positions and the sound power level. The determination of these quantities is necessary for — declaring the noise emission values, and — purpose of noise control at source at the design stage. The determination of these quantities is also necessary for comparing the noise emitted by liquid pumps on the market. The use of this document ensures the reproducibility of the determination of the airborne noise-emission characteristics within specified limits determined by the grade of accuracy of the basic airborne noise measurement method used. Noise measurement methods according to this document are engineering methods (grade 2) and survey methods (grade 3). This document does not deal with the characterization of the structure-borne sound and liquid-borne noise generated by liquid pumps. NOTE This document is specified in EN 809+A1 for noise measurements of the pump (or pump unit).

Ämnesområden

Pumpar (14.290) Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Pumpar (23.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pumpar, SIS/TK 227

Internationell titel: Liquid pumps and pumps units - Noise test code - Grades 2 and 3 of accuracy (ISO 20361:2019)

Artikelnummer: STD-80016548

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-09-18

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 20361:2015