Standard Svensk standard · SS-EN 735

Pumpar - Yttermått för roterande pumpar - Toleranser

Status: Gällande

Ämnesområden

Pumpar (23.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pumpar, SIS/TK 227

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-16784

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-06-30

Antal sidor: 7