Standard Svensk standard · SS-EN 1829-2:2008/AC:2011

Pumpar - Högtrycksjetaggregat - Säkerhetskrav - Del 2: Slangar, slangledningar och kopplingar

Status: Gällande

Ämnesområden

Pumpar (14.290) Golvbehandlingsapparater (97.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pumpar, SIS/TK 227

Internationell titel: High-pressure water jet machines - Safety requirements - Part 2: Hoses, hose lines and connectors

Artikelnummer: STD-76609

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-02-28

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 1829-2:2008