Standard Svensk standard · SS-EN 17038-2:2019/AC:2020

Pumpar - Metoder för fastställande och verifiering av energieffektivitetsindex (EEI) för rotodynamiska pumpar - Del 2:Provning och beräkning av EEI för enskilda pumpenheter

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies methods and procedures for testing, calculating and determining the Energy Efficiency Index (EEI) of rotodynamic glanded single pump units for pumping clean water, including where integrated in other products. The pump types and sizes covered by this document are described in the normative Annex A.

Ämnesområden

Pumpar (23.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pumpar, SIS/TK 227

Internationell titel: Pumps - Methods of qualification and verification of the Energy Efficiency Index for rotodynamic pump units - Part 2: Testing and calculation of Energy Efficiency Index (EEI) of single pump units

Artikelnummer: STD-80022936

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-07-06

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 17038-2:2019