Standardutveckling · SIS/TK 558

Effektiv energianvändning

Energimyndigheten, Energiforsk, Sandvik, Siemens, RISE, Jernkontoret och Vattenfall är med och utvecklar framtidens standarder inom det branschöverskridande området energieffektivisering. Var med och påverka du också – nya standarder är på gång.

Kommittén för Effektiv energianvändning, SIS/TK 558, fungerar som ett brett branschöverskridande strategiskt forum där svenska intressen tillvaratas genom att deltagarna: har tillgång till, föreslår och påverkar gällande och kommande standarder.

Mål

Kommittearbetet ska säkerställa att svenska intressen tillvaratas vid standardutveckling för effektiv engergianvändning genom att:

  • bevaka utvecklingen inom energieffektiviseringsområdet inom CEN och ISO så att svenska intressenter har en beredskap och kännedom om kommande standarder.
  • påverka standardiseringsarbetet inom CEN och ISO så att svenska synpunkter tillgodoses i kommande europeiska och internationella standarder på ett sådant sätt att de fastställda standarderna direkt kan användas i Sverige. Detta innebär bland annat att sammanställa och vidarebefordra synpunkter på europeiska och internationella standardförslag från svenska intressenter till CEN och ISO.
  • ge svenska intressenter tidig information om utvecklingstendenserna inom europeiskt och internationellt standardiseringsarbete.
  • inom kommitténs arbetsgrupper aktivt arbeta med utveckling av standarder.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 24 standarder
EN N 073, Energy Performance Contracting - Minimum requirements
ISO 50010, Energy management and energy savings -Zero Net Energy
ISO 50003, Energiledningssystem - Krav på organisationer som reviderar och certifierar ledningssystem för energiledningssystem
EN 16247-4, Energikartläggning - Del 4: Transporter
EN 16247-3, Energikartläggning - Del 3: Processer
EN 16247-2, Energikartläggning - Del 2: Byggnader
EN 16247-1, Energikartläggning - Del 1: Generella krav
ISO 50005, Energiledningssystem - Vägledning för ett stegvis genomförande av ett energiledningssystem
EN N 020, Värdering av energirelaterade investeringar (VALERI)
ISO 50009, Guidance for multiple organizations implementing a common (ISO50001) EnMS
ISO 50004, Energiledningssystem - Vägledning för genomförande, underhåll och ständig förbättring av ett energiledningssystem enligt ISO 50001
ISO 27919-2, Carbon dioxide capture - Part 2: Evaluation procedure to assure and maintain stable performance of post-combustion CO2 capture plant integrated with a power plant
ISO 27920, Carbon dioxide capture, transportation and geological storage (CCS) - Quantification and Verification
ISO 27917-6, Capture, transport and geological storage of CO2 - Vocabulary - Part 6: Enhanced oil recovery (CO2-EOR) terms
ISO 27917-5, Capture, transport and geological storage of CO2 - Vocabulary - Part 5: Quantification and verification terms
ISO 27917-4, Capture, transport and geological storage of CO2 - Vocabulary - Part 4: Geological storage terms
ISO 27917-3, Capture, transport and geological storage of CO2 - Vocabulary - Part 3: Transportation terms
ISO 27917-2, Capture, transport and geological storage of CO2 - Vocabulary - Part 2: Capture terms
ISO/TR 27915, Carbon dioxide capture, transportation and geological storage - Quantification and Verification
ISO 50049, Calculation methods for energy efficiency and energy consumption variations at country, region and city levels: relation to energy savings and other factors
ISO 27917-1, Carbon dioxide capture, transportation and geological storage - Vocabulary - Part 1: Cross-cutting terms
ISO/TR 50044, Energy Savings Evaluation- Economics and financial evaluation of energy saving projects
ISO/TR 27918, Lifecycle risk management for integrated CCS projects
CEN/CLC/JTC 16325, Energirelaterade ursprungsgarantier - Ursprungsgarantier för el
Visa fler Visa färre
Utgivet 19 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 558/AG 07, Energiledningssystem
Deltagare 7 företag och organisationer
Energiforsk AB, Stockholm
Energimyndigheten, Stockholm
Jernkontoret, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspång
Statens Energimyndighet, Eskilstuna
Stora Enso AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
CEN/CLC/SFEM WG on communication ISO 50001, WG on communication ISO 50001
ISO/TC 265, Carbon capture and storage (CCS)
ISO/TC 301, Energy management and energy savings
CEN/CLC/JTC 14, Energy management and energy efficiency in the framework of energy transition
CEN/CLC/JTC 14/WG 1, Energy Audits
CEN/CLC/SFEM, Sector Forum Energy Management
CEN/CLC/SFEM WG on CCS, WG on CCS
CEN/CLC/SFEM WG on Energy management report, WG on Energy management report
CEN/CLC/SFEM WG on terminology, WG on terminology
CEN/CLC/SFEM WG on transport and energy management, WG on transport and energy management
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring Allmänt Energiledningssystem Energi- och värmeöverföring


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Seminarium om nya ISO 50001:2018 - Presentationer

Vill du veta hur din organisation kan spara kostnader på att minska energiförbrukning och samtidigt värna vår miljö och klimatet? Den 11 december 2018 ägde SIS lanseringsseminarium för nya ISO 50001:2018 energiledningssystem rum. Ta del av presentationerna nedan.

Presentation från Tom Karlson Stora Enso AB

Presentation från Thomas Björkman Energimyndigheten

Presentation från Tore Åhlström Vattenfall

Generell presentation SIS/TK 558

Seminarium 11 december 2018 - Nya ISO 50001

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bengt Rydstedt

Bengt Rydstedt
Projektledare
08-55552028
bengt.rydstedt@sis.se