Standardutveckling · SIS/TK 558

Effektiv energianvändning

Energimyndigheten, Energiforsk, Jernkontoret, Energigas Sverige, Vattenfall, Siemens, Stora Enso och  Energimarknadsinspektionen är med och utvecklar framtidens standarder. Var med och påverka du också-nya standarder och spännande områden är på gång.

SIS/TK 558 fungerar som ett brett branschöverskridande strategiskt forum där deltagare får tidig tillgång till information och möjlighet att initiera och påverka gällande och kommande standarder. 

Kommittén fokuserar bland annat på energiledningssystem (ISO 50001), ursprungsgarantier och koldioxidavskiljning och lagring (CCS). 

Mål

Kommittéarbetet ska säkerställa att svenska intressen tas tillvara genom att

  • bevaka utvecklingen inom CEN och ISO så att svenska intressenter har kännedom och beredskap för kommande och föreslagna standarder och revideringar. 
  • rösta, kommentera och påverka så att europeiska och internationella standarder direkt ska kunna användas och vara till nytta i Sverige.
  • ge svenska intressenter tidig information om utvecklingstendenserna inom standardiseringen. 
  • erbjuda ett multisektoriellt forum för samverkan och koordinering inom energiområdet. 

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Utgivet 25 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Alleima Tube AB, Sandviken
Energiforsk AB, Stockholm
Energiföretagen Sverige, Stockholm
Energigas Sverige Service AB, Stockholm
Siemens Energy AB, Finspång
Statens Energimyndighet, Eskilstuna
Stora Enso AB, Stockholm
Vattenfall AB Värme Norden, Umeå
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 301, Energy management and energy savings
ISO/TC 301/WG 1, Energy management
ISO/TC 301/WG 2, Metrics and measurement internal to the organization
CEN/CLC/JTC 14, Energy management and energy efficiency in the framework of energy transition
CEN/CLC/JTC 14/WG 1, Energy audits
CEN/CLC/JTC 14/WG 5, Guarantees of Origin related to energy
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Energiledningssystem (04.010) Energi- och värmeöverföring (27)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Presentation från Webinarium Ursprungsgarantier för el

Presentation från Webinarium 2020-05-13

Revidering av europastandard EN 16325 Ursprungsgarantier för el.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Alicia Björnsdotter
Projektledare
alicia.bjornsdotter@sis.se

Joel Andreasson
Projektkoordinator
joel.andreasson@sis.se

Tore Åhlström
Ordförande
Vattenfall AB Värme Norden