Standard Svensk standard · SS-ISO 50006:2017

Energiledningssystem - Utveckling och användning av baseline och energiindikatorer/nyckeltal - allmänna principer och vägledning (ISO 50006:2014, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 50006:2014 provides guidance to organizations on how to establish, use and maintain energy performance indicators (EnPIs) and energy baselines (EnBs) as part of the process of measuring energy performance. The guidance in ISO 50006:2014 is applicable to any organization, regardless of its size, type, location or level of maturity in the field of energy management.

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Effektiv energianvändning, SIS/TK 558

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8026799

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-06-08

Antal sidor: 48