Standard Svensk standard · SS-EN 15900:2010

Energieffektiviseringstjänster - Definitioner och krav

Status: Gällande

Omfattning
Syftet med denna standard är att ge vägledning både till mottagare och leverantörer av energieffektiviseringstjänster.

Ämnesområden

Tjänster (01.040.03) Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Underhållstjänster. Facility management (FM) (03.080.10) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Effektiv energianvändning, SIS/TK 558

Internationell titel: Energy efficiency services - Definitions and requirements

Artikelnummer: STD-74349

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-06-07

Antal sidor: 28