Standard Svensk standard · SS-ISO 27913:2022

Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Pipeline transportation systems (ISO 27913:2016, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 27913:2022

Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Pipeline transportation systems (ISO 27913:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden
ISO 27913 specificerar krav och rekommendationer som inte täcks av befintliga rörledningsstandarder för transport av koldioxidströmmar från avskiljningsplatsen till lagringsanläggningen där koldioxid i första hand lagras i en geologisk formation eller används för andra ändamål (t.ex. för oljeutvinning, EOR).

Fördelar med att använda standarden
ISO 27913 kan tillämpas som en prövad metod för att underlätta vid transport av koldioxid via rörledningssystem.

Omfattning
ISO 27913:2016 specifies additional requirements and recommendations not covered in existing pipeline standards for the transportation of CO2 streams from the capture site to the storage facility where it is primarily stored in a geological formation or used for other purposes (e.g. for EOR or CO2 use).


ISO 27913:2016 applies to


- rigid metallic pipelines,


- pipeline systems,


- onshore and offshore pipelines for the transportation of CO2 streams,


- conversion of existing pipelines for the transportation of CO2 streams,


- pipeline transportation of CO2 streams for storage or utilization, and


- transportation of CO2 in the gaseous and dense phases.


The system boundary (see Figure 1) between capture and transportation is the point at the inlet valve of the pipeline, where the composition, temperature and pressure of the CO2 stream is within a certain specified range by the capture process or processes to meet the requirements for transportation as described in this document.


The boundary between transportation and storage is the point where the CO2 stream leaves the transportation pipeline infrastructure and enters the storage infrastructure.


ISO 27913:2016 also includes aspects of CO2 stream quality assurance, as well as converging CO2 streams from different sources.


Health, safety and environment aspects specific to CO2 transport and monitoring are considered.Ämnesområden

Nedsmutsning, regler och skydd (13.020.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 27913:2022

Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Pipeline transportation systems (ISO 27913:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Effektiv energianvändning, SIS/TK 558

Internationell titel: Carbon dioxide capture, transportation and geological storage - Pipeline transportation systems (ISO 27913:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-80033789

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-02-14

Antal sidor: 48