Nyhet · 2022-04-01

SIS övertar sekretariatet för SFEM

I praktiken betyder detta att det är projektledare från SIS som kommer att hantera sekretariatet.

- Sverige har varit en aktiv deltagare under många år och jag har haft ett nära samarbete med den här gruppen länge. Vi har en nära relation till deltagarna och responsen kring det här bytet har varit rakt igenom positivt, säger Karin Ekström som är en av de två projektledare hos SIS som kommer att hantera sekretariatet.

SFEM fungerar som ett rådgivande och samordnande organ och plattform för policy-strategiska frågor till CEN och CENELEC rörande behovet av standardisering inom energirelaterade områden. Sektorforumet samlar alla slags intressenter från företag, till beslutsfattare och konsumenter i syfte att bana väg för innovativa förslag till verkliga standarder.

Energisektorn är av stor betydelse för SIS och våra intressenter och med klimatutmaningen i åtanke är det av yttersta vikt att ha ett nära samarbete mellan berörda parter i Europa. SFEM är för SIS ett mycket bra forum där vi kan fortsätta de tvärgående diskussionerna för att identifiera nya behov och möjligheter kopplade till energirelaterade områden.

Sekretariatet kommer att hanteras av Niclas Widell och Karin Ekström. Bevakande kommitté är SIS/TK 558 Effektiv Energianvändning.