Standardutveckling · SIS/TK 285

Pannanläggningar

Vilka standarder, EU-direktiv och myndighetskrav gäller för dina pannanläggningar? Pannanläggningar ska konstrueras och tillverkas enligt det nya europeiska regelverket och därtill hörande standarder. För att underlätta tillämpningen av standarder och Direktivet för tryckbärande anordningar (PED), utarbetas även publikationer om pannanläggningar för ånga och hetvatten.

Gamla normer och anvisningar som exempelvis ångpannenormer, varm- och hetvattenanvisningar, fastbränsleanvisningar m.fl. uppfyller i vissa delar inte de krav på säkerhet och utrustningsstandard som ställs i EU-direktivet.

SIS tekniska kommitté för pannanläggningar arbetar med nya standarder (bl.a. SS-EN 12952 för vattenrörspannor och SS-EN 12953 för eldrörspannor) som avser tillverkning och krav på utrustning i enlighet med direktivet för tryckbärande anordningar (PED). Kommittén identifierar behovsområden där en gemensam tolkning av standard och myndighetsföreskrifter är till stöd i konstruktionsarbetet. Det medger effektivare upphandlingar och lägre kostnader totalt sett samt skapar en svensk vägledningsserie som kommer att ersätta de gamla normerna och anvisningarna.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 27 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 18 företag och organisationer
Alnab Armatur AB, Partille
Armatec AB, Mölndal
E.ON Värme Sverige AB, Malmö
Energiforsk AB, Stockholm
Enertech AB / Osby Parka Division, Osby
FVB Sverige AB, Västerås
Getinge Sterilization AB, Getinge
Ingenjörsfirman Elektro Relä AB, Hägersten
Installed HB, Arboga
Kiwa Inspecta AB, Solna
Kiwa Inspecta AB, Mölndal
Mälarenergi AB, Västerås
Petro Bio AB, Göteborg
Sodahuskommittén, Stockholm
Solör Bioenergi Fjärrvärme AB, Ljungby
Valmet AB, Göteborg
Vattenfall AB Heat Nordic, Uppsala
VEÅ AB, Sävsjö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
CEN/TC 269, Shell and water tubes boilers
CEN/TC 269/WG 1, Water-tube boilers
CEN/TC 269/WG 2, Shell boilers
CEN/TC 57, Heating boilers
CEN/TC 57/WG 4, Low pressure boilers
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner Byggnadsmaterial och byggnader Hem och hushåll, underhållning, sport Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner Brännare, kokare Brännare för flytande och fasta bränslen Energi- och värmeöverföring Allmänt Värmepannor och värmeväxlare Tryckkärl - vattenrörspannor Tryckkärl - eldrörspannor Kraftstationer: allmänt Bygginstallationer Centralvärme Elektriska rumsuppvärmningsapparater för hushållsbruk Värmeapparater drivna med flytande bränsle