Standardutveckling · SIS/TK 285

Pannanläggningar

Vilka standarder, EU-direktiv och myndighetskrav gäller för dina pannanläggningar? Pannanläggningar ska konstrueras och tillverkas enligt det nya europeiska regelverket och därtill hörande standarder. För att underlätta tillämpningen av standarder och Direktivet för tryckbärande anordningar (PED), utarbetas även publikationer om pannanläggningar för ånga och hetvatten.

Gamla normer och anvisningar som exempelvis ångpannenormer, varm- och hetvattenanvisningar, fastbränsleanvisningar m.fl. uppfyller i vissa delar inte de krav på säkerhet och utrustningsstandard som ställs i EU-direktivet.

SIS tekniska kommitté för pannanläggningar arbetar med nya standarder (bl.a. SS-EN 12952 för vattenrörspannor och SS-EN 12953 för eldrörspannor) som avser tillverkning och krav på utrustning i enlighet med direktivet för tryckbärande anordningar (PED). Kommittén identifierar behovsområden där en gemensam tolkning av standard och myndighetsföreskrifter är till stöd i konstruktionsarbetet. Det medger effektivare upphandlingar och lägre kostnader totalt sett samt skapar en svensk vägledningsserie som kommer att ersätta de gamla normerna och anvisningarna.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 27 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 16 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Solna
Compab AB, Säffle
Energiforsk AB, Stockholm
FVB Sverige AB, Västerås
Ingenjörsfirman Elektro Relä AB, Hägersten
JAM IndKon, Västerås
Kiwa Sweden AB, Mölndal
Kiwa Sweden AB, Solna
Kiwa Technical Consulting AB, Solna
Mälarenergi AB, Västerås
Petro Bio AB, Göteborg
Sodahuskommittén, Stockholm
Stenqvist Installed HB, Arboga
Valmet AB, GÖTEBORG
Vattenfall AB Bolandsverket, Uppsala
VEÅ AB, Sävsjö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 11, Boilers and pressure vessels
CEN/TC 269, Shell and water-tube boilers
CEN/TC 269/WG 1, Water-tube boilers
CEN/TC 269/WG 2, Shell boilers
CEN/TC 57, Central heating boilers
CEN/TC 57/WG 4, Low pressure boilers
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner (27.040) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Hem och hushåll, underhållning, sport (97) Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner (27.040) Brännare, kokare (27.060) Brännare för flytande och fasta bränslen (27.060.10) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30) Tryckkärl - vattenrörspannor (27.060.40) Tryckkärl - eldrörspannor (27.060.50) Kraftstationer: allmänt (27.100) Bygginstallationer (91.140) Centralvärme (91.140.10) Elektriska rumsuppvärmningsapparater för hushållsbruk (97.100) Värmeapparater drivna med flytande bränsle (97.100.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Pierre Carpentier
Projektledare
pierre.carpentier@sis.se

Emma Stenberg
Projektkoordinator
+46704533317
emma.stenberg@sis.se

Per-Åke Stenqvist
Ordförande
Stenqvist Installed HB