Standard Svensk standard · SS-EN 12952-18:2012

Vattenrörspannor med hjälpinstallationer - Del 18: Driftinstruktioner

Status: Gällande

Omfattning
This part of this European Standard specifies the organisation and content of operating instructions for water-tube boilers and auxiliary installations as defined in EN 12952-1 when placed on the market. To what extent the following aspects are used for the establishment of an operating instruction depends on the stipulated scope of delivery and of the requirements by contract regarding plant operation and maintenance. NOTE The manufacturer’s scope of supply may be either pressure equipment, or pressure equipment and “auxiliary” plant such as motors, pumps and fans.

Ämnesområden

Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner (27.040) Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30) Tryckkärl - vattenrörspannor (27.060.40) Kraftstationer: allmänt (27.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pannanläggningar, SIS/TK 285

Internationell titel: Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 18: Operating instructions

Artikelnummer: STD-87818

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-10-27

Antal sidor: 24