Standard Svensk standard · SS-EN 12953-9:2007

Eldrörspannor - Del 9: Krav på utrustning för vakter och säkerhetssystem för pannor och tillbehör

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements for limiters (or limiting devices) which are incorporated into safety systems for shell boilers as defined in EN 12953-1. A limiter (or limiting device) can be either: ? a safety accessory as defined in the Pressure Equipment Directive, Article 1, clause 2.1.3, and needs to include the safety logic and final actuator, or ? one element of a safety system, for example, a self-monitoring water level sensor used as part of a safety accessory as defined in the Pressure Equipment Directive, Article 1, clause 2.1.3. The overall boiler protection function needs to be provided in association with additional safety logic (where appropriate) and a final actuator. The design requirements and examination of functional capability for the limiters are covered in this European Standard. For an explanation of the extent of the limiter (or limiting device) see Figure A.1.

Ämnesområden

Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30) Tryckkärl - eldrörspannor (27.060.50) Kraftstationer: allmänt (27.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pannanläggningar, SIS/TK 285

Internationell titel: Shell boilers - Part 9: Requirements for limiting devices of the boiler and accessories

Artikelnummer: STD-61539

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-07-12

Antal sidor: 38