Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/CR 12953-14:2012

Eldrörspannor - Del 14: Riktlinjer för inblandning av ett kontrollorgan som är oberoende av tillverkaren

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/CR 12953-14:2012

Eldrörspannor - Del 14: Riktlinjer för inblandning av ett kontrollorgan som är oberoende av tillverkaren
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical report gives guidance for the involvement of an inspection body independent of the manufacturer ofshell boilers as defined in EN 12953-1.

Ämnesområden

Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30) Tryckkärl - eldrörspannor (27.060.50) Kraftstationer: allmänt (27.100)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/CR 12953-14:2012

Eldrörspannor - Del 14: Riktlinjer för inblandning av ett kontrollorgan som är oberoende av tillverkaren
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pannanläggningar, SIS/TK 285

Internationell titel: Shell boilers - Part 14: Guideline for involvement of an inspection body independent of the manufacturer

Artikelnummer: STD-86271

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-05-09

Antal sidor: 24