Standard Svensk standard · SS-EN 12953-12:2004

Eldrörspannor - Del 12: Krav på rosteranläggningar för eldning av fasta bränslen i pannor

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12953-12:2004

Eldrörspannor - Del 12: Krav på rosteranläggningar för eldning av fasta bränslen i pannor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av denna Europastandard specificerar kraven för interna eller externa rosteldningssystem med början vid bränsleförrådet och slut vid askhanteringen. Vid kombination av flera olika eldningssystem, tillämpas också de individuella kraven för varje system.
Om flera bränslen används samtidigt eller om en bränslekvalitet varierar avsevärt (t ex i fuktinnehåll), kan ytterligare säkerhetsåtgärder vara nödvändiga, speciellt med hänsyn till begränsning av bränsleflödet till eldningssystemet och upprätthållande av erforderlig lufttillförsel till de olika bränslena.

Ämnesområden

Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30) Tryckkärl - eldrörspannor (27.060.50) Kraftstationer: allmänt (27.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12953-12:2004

Eldrörspannor - Del 12: Krav på rosteranläggningar för eldning av fasta bränslen i pannor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Pannanläggningar, SIS/TK 285

Internationell titel: Shell boilers - Part 12: Requirements for grate firing systems for solid fuels for the boiler

Artikelnummer: STD-37624

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-10-15

Antal sidor: 37