Standard Svensk standard · SS-EN 12953-12:2004

Eldrörspannor - Del 12: Krav på rosteranläggningar för eldning av fasta bränslen i pannor

Status: Gällande

Omfattning
Denna del av denna Europastandard specificerar kraven för interna eller externa rosteldningssystem med början vid bränsleförrådet och slut vid askhanteringen. Vid kombination av flera olika eldningssystem, tillämpas också de individuella kraven för varje system. Om flera bränslen används samtidigt eller om en bränslekvalitet varierar avsevärt (t ex i fuktinnehåll), kan ytterligare säkerhetsåtgärder vara nödvändiga, speciellt med hänsyn till begränsning av bränsleflödet till eldningssystemet och upprätthållande av erforderlig lufttillförsel till de olika bränslena.

Ämnesområden

Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30) Tryckkärl - eldrörspannor (27.060.50) Kraftstationer: allmänt (27.100)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Pannanläggningar, SIS/TK 285

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-37624

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-10-15

Antal sidor: 37