Standard Svensk standard · SS-EN 12953-8/AC:2002

Eldrörspannor - Del 8: Krav på skyddsanordningar mot skadligt tryck

Status: Gällande

Ämnesområden

Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30) Tryckkärl - eldrörspannor (27.060.50) Kraftstationer: allmänt (27.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pannanläggningar, SIS/TK 285

Internationell titel: Shell boilers - Part 8: Requirements for safeguards against excessive pressure

Artikelnummer: STD-32594

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-06-14

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 12953-8