Standard Svensk standard · SS-EN 12953-8

Eldrörspannor - Del 8: Krav på skyddsanordningar mot skadligt tryck

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 12953-8/AC:2002

Omfattning
This Part of this European Standard specifies the requirements for safeguards against excessive pressure in shell boilers as defined in EN 12953-1.

Ämnesområden

Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30) Tryckkärl - eldrörspannor (27.060.50) Kraftstationer: allmänt (27.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pannanläggningar, SIS/TK 285

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-31641

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-12-07

Antal sidor: 8