Standard Svensk standard · SS-EN 12952-14:2004

Vattenrörspannor med hjälpinstallationer - Del 14: Krav på DENOX-system för trycksatt flytande ammoniak samt ammoniak löst i vatten

Status: Gällande

Ämnesområden

Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner (27.040) Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30) Tryckkärl - vattenrörspannor (27.060.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pannanläggningar, SIS/TK 285

Internationell titel: Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 14: Requirements for flue gas DENOX-systems using liquified pressurized ammonia and ammonia water solution

Artikelnummer: STD-37750

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-10-22

Antal sidor: 26