Standard Svensk standard · SS-EN 12952-7:2012

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 7: Krav på pannans utrustning

Status: Gällande

Omfattning
This part of this European Standard specifies the essential requirements for equipment and protective devices for water-tube boiler plant as defined in EN 12952-1, to ensure the boiler operates safely within the allowable limits (pressure, temperature, etc.). NOTE 1 Additional requirements specially needed for boilers without manual intervention are specified in Clause 7. NOTE 2 Requirements for equipment for chemical recovery boilers are given in Annex A.

Ämnesområden

Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner (27.040) Tryckkärl - vattenrörspannor (27.060.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pannanläggningar, SIS/TK 285

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-87816

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-10-27

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN 12952-7