Standard Svensk standard · SS-EN 12952-13

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 13: Krav på rökgasreningssystem

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 12952-13/A1:2004

Omfattning
This part of this European Standard applies to the design of equipment for boiler plants to reduce air pollutants in the flue gases. NOTE The effects of explosion are not considered in this part of this European Standard.

Ämnesområden

Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner (27.040) Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30) Tryckkärl - vattenrörspannor (27.060.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pannanläggningar, SIS/TK 285

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-34537

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-09-12

Antal sidor: 11