Standard Svensk standard · SS-EN 12952-13/A1:2004

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 13: Krav på rökgasreningssystem

Status: Gällande

Ämnesområden

Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner (27.040) Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30) Tryckkärl - vattenrörspannor (27.060.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pannanläggningar, SIS/TK 285

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-35173

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-01-23

Antal sidor: 5

Tillägg till: SS-EN 12952-13