Standard Svensk standard · SS-EN 45510-4-2

Vägledning vid upphandling av kraftverksutrustning - Del 4: Tillbehör till pannor - Avsnitt 2: Värmeväxlare för gas-luft, ånga-luft och gas-gas

Status: Gällande

Ämnesområden

Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner (27.040) Brännare, kokare (27.060) Kraftstationer: allmänt (27.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-25023

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-05-21

Antal sidor: 26