Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/CR 12952-17:2012

Vattenrörspannor med hjälpinstallationer - Del 17: Riktlinjer för inblandning av ett kontrollorgan som är oberoende av tillverkaren

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/CR 12952-17:2012

Vattenrörspannor med hjälpinstallationer - Del 17: Riktlinjer för inblandning av ett kontrollorgan som är oberoende av tillverkaren
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical report gives guidance for the involvement of an inspection body independent of the manufacturer ofshell boilers as defined in EN 12952-1.

Ämnesområden

Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30) Tryckkärl - vattenrörspannor (27.060.40) Kraftstationer: allmänt (27.100)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/CR 12952-17:2012

Vattenrörspannor med hjälpinstallationer - Del 17: Riktlinjer för inblandning av ett kontrollorgan som är oberoende av tillverkaren
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pannanläggningar, SIS/TK 285

Internationell titel: Water-tube boilers and auxilliary installations - Part 17: Guideline for involvement of an inspection body independent of the manufacturer

Artikelnummer: STD-86270

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-05-09

Antal sidor: 32