Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/CR 12952-17:2012

Vattenrörspannor med hjälpinstallationer - Del 17: Riktlinjer för inblandning av ett kontrollorgan som är oberoende av tillverkaren

Status: Gällande

Omfattning
This Technical report gives guidance for the involvement of an inspection body independent of the manufacturer ofshell boilers as defined in EN 12952-1.

Ämnesområden

Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30) Tryckkärl - vattenrörspannor (27.060.40) Kraftstationer: allmänt (27.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pannanläggningar, SIS/TK 285

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-86270

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-05-09

Antal sidor: 32