Standard Svensk standard · SS-EN 12953-7

Eldrörspannor - Del 7: Krav på eldningssystem för flytande och gasformiga bränslen

Status: Gällande

Omfattning
This Part of this European Standard specifies requirements for firing systems for oil and gaseous fuels applicable to shell boilers, as defined in EN 12953-1, irrespective of the degree of supervision. For multifuel firing systems using separate or combined burners, these requirements apply to the oil and/or gas firing part involved. This Part of this European Standard specifies the improved safety measures required when several fuels are burnt simultaneously.

Ämnesområden

Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30) Tryckkärl - eldrörspannor (27.060.50) Kraftstationer: allmänt (27.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pannanläggningar, SIS/TK 285

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-32550

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-06-07

Antal sidor: 11