Standard Svensk standard · SS-EN 12953-7

Eldrörspannor - Del 7: Krav på eldningssystem för flytande och gasformiga bränslen

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12953-7

Eldrörspannor - Del 7: Krav på eldningssystem för flytande och gasformiga bränslen
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Part of this European Standard specifies requirements for firing systems for oil and gaseous fuels applicable to shell boilers, as defined in EN 12953-1, irrespective of the degree of supervision. For multifuel firing systems using separate or combined burners, these requirements apply to the oil and/or gas firing part involved. This Part of this European Standard specifies the improved safety measures required when several fuels are burnt simultaneously.

Ämnesområden

Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30) Tryckkärl - eldrörspannor (27.060.50) Kraftstationer: allmänt (27.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12953-7

Eldrörspannor - Del 7: Krav på eldningssystem för flytande och gasformiga bränslen
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pannanläggningar, SIS/TK 285

Internationell titel: Shell boilers - Part 7: Requirements for firing systems for liquid and gaseous fuels for the boiler

Artikelnummer: STD-32550

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-06-07

Antal sidor: 11