Tekniska kommittéer inom tjänster

Tjänster är ett ständigt växande och ett allt viktigare ämne i många sektorer. Inom standardiseringen har arbeten med tjänstestandarder pågått länge inom flera av våra sektioner, både nationellt och internationellt.

Visa mer/mindre

Tjänstestandarder fokuserar på att skapa krav på vad som ska uppnås, snarare än hur krav ska uppnås. Detta möjliggör för fler aktörer att, med tydligt kvalitetsfokus, skapa största nytta för individer, organisationer och samhället i stort.

Dessa standarder underlättar för leverantörer att kvalitetssäkra och stärka systematiken i leveransen av sina tjänster. För upphandlande organisationer och användare av tjänster blir standarderna ett sätt att få bekräftat att en leverantör och dennes tjänster håller rätt kvalitet i förhållande till vad som avtalats och förväntas.