Standardutveckling · SIS/TK 577

Trädvård

Träd har stora värden, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Träd i våra närmiljöer håller oss både friska och glada. Det vilar därför ett stort ansvar på parkförvaltningar, myndigheter och kommuner att ta hand om träden på bästa möjliga sätt. Ett steg i rätt riktning är att standardisera vedertagna metoder så att beställare och utförare talar samma språk, och att kvalitén på trädvården bibehålls genom att samla kompetensen på ett och samma ställe. TK 577 är den svenska arbetsgruppen som ansvarar för att ta fram relevanta standarder inom trädvård.

Just nu arbetar TK 577 med att ta fram en standard för trädbeskärning i stadsnära miljöer. Syftet med den nya standarden är att skapa ett ramverk som säkertställer att träden inte utgör risker eller att trädens livslängd förkortas genom felaktig beskärning eller olämpliga beskärningsmetoder. 
Projektet startade igång i början av 2019 och standarden beräknas publiceras 2020. 

Tidigare har TK 577 tagit fram SS 990000:2014 Trädvård - Termer och definitioner. Syftet med standarden är att bland annat väsentligt förenkla upphandlingar genom att skapa en enhetlighet kring de termer och definitioner som används inom branschen. Standarden är kostnadsfri att ladda ner. 

Är du och din organisation intresserade av att medverka i arbetet? 
Gör en intresseanmälan.

Mer information om kommitténs arbete:

Deltagare 14 företag och organisationer
Anders Gren Trädservice AB, OLOFSTORP
Arbor Konsult AB, STOCKHOLM
Göteborgs stad Park- & naturförvaltningen, GÖTEBORG
Hvilan Utbildning, ÅKARP
Jacksons Trädvård AB, HÄGERSTEN
Landskapsingenjör J Östberg AB, MALMÖ
Malmö stad, Malmö
Statens Fastighetsverk, Stockholm
Stockholms stad Trafikkontoret, STOCKHOLM
Svenska Trädföreningen, LUND
Sveriges Arboristförbund Saf, STOCKHOLM
Trafikverket, Malmö
Trädliv AB, FARSTA
Yggdrasil Trädservice AB, LÖDDEKÖPINGE
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av SIS och de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på storleken på deltagande organisationer enligt följande modell:

  • Intresseorganisationer: 25 000 kr. per år.
  • Myndigheter: 30 000 kr. per år.
  • Utbildningsorter som berättigar till CSN: 0 kr.
  • Kyrkogårdsförvaltningar: 20 000 kr. per år.
  • Företag, 1-5 anställda: 5 000 kr. per år.
  • Företag, fler än 5 anställda: 15 000 kr. per år.
  • Större kommuner: 30 000 kr. per år.
  • Medelstor kommun: 20 000 kr. per år

Ämnesområden

Jordkvalitet, pedologi (13.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Farshad Akhondi
Projektledare
08-55552040
farshad.akhondi@sis.se