Standardutveckling · SIS/TK 577

Trädvård

Träd har stora värden, såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt.  Träd i våra närmiljöer håller oss både friska och glada. Det vilar därför ett stort ansvar på till exempel parkförvaltningar, myndigheter, kommuner och byggföretag att ta hand om träden på bästa möjliga sätt. Ett steg i rätt riktning är att standardisera vedertagna metoder så att beställare och utförare talar samma språk, och att kvalitén på trädvården bibehålls genom att samla kompetensen på ett och samma ställe. TK 577 är den svenska kommittén som ansvarar för att ta fram relevanta standarder inom trädvård.

Hösten 2022 startar arbetet med att ta fram en standard för skydd av träd vid byggnation. Standarden ska kunna användas för att skydda träd under byggprojekt genom att bland annat ta hänsyn till träd redan i planeringsfasen, säkerställa att rätt kompetens kring träd finns tillgänglig samt att kommunikationen är tydlig mellan parterna. Standarden kommer att omfatta samtliga delar från planprocessen, tekniska lösningar och skötselåtgärder.

Är du och din organisation intresserade av att medverka i i arbetet med att ta fram en ny standard för skydd av byggnation? Gör en intresseanmälan till höger eller kontakta projektledningen vid eventuella frågor.


Under 2020 publicerades två  standarder inom Trädvård. Syftet med  standarderna är att skapa ett ramverk som säkerställer att träd inte utgör risker eller att trädens livslängd förkortas genom felaktig beskärning eller olämpliga beskärningsmetoder. 
Standarderna består av två delar:

  • SS 990001-1:2020 Trädvård — Processer och metoder för beskärning av träd — Del 1: Krav på beställare
  • SS 990001-2:2020 Trädvård — Processer och metoder för beskärning av träd — Del 2: Krav på utförare

Tidigare har kommittén tagit fram:

  • SS 990000: 2020 Trädvård - Termer och definitioner

Syftet med terminologistandarden är att bland annat att väsentligt förenkla upphandlingar genom att skapa en enhetlighet kring de termer och definitioner som används inom branschen. Denna standard har uppdaterats med nya termer och definitioner 2020. 


Om du vill veta mer om de tidigare publicerade standarderna kan du se ett inspelat seminarium som SIS arrangerade tillsammans med Svenska Trädföreningen i mars 2021. 

Alla standarder sponsras av Svenska Trädföreningen och är kostnadsfri att ladda ner på följande länk

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 3 standarder
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av SIS och de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på storleken på deltagande organisationer.

Ämnesområden

Jordkvalitet, pedologi (13.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

SIS webinar

SIS anordnade tillsammans med Svenska Trädföreningen ett webbseminarium den 25 mars 2021 där de nya standarderna för trädvård presenterades.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sara Mpumwire
Projektledare
sara.mpumwire@sis.se

Elin Hedström
Projektassistent
elin.hedstrom@sis.se