Standardutveckling · SIS/TK 577

Trädvård

Träd har stora värden, såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. Träd i våra närmiljöer håller oss både friska och glada. Det vilar därför ett stort ansvar på till exempel parkförvaltningar, myndigheter, kommuner och byggföretag att ta hand om träden på bästa möjliga sätt. SIS/TK 577 Trädvård är den svenska kommittén som ansvarar för att ta fram relevanta standarder inom trädvård.

Just nu söker vi deltagare från byggbranschen och
organisationer som arbetar med planering tidigt i byggprocessen!
Anmäl ditt intresse här >

Nu skrivs ny standard för arbete vid träd

Under hösten 2022 påbörjades arbetet med att ta fram en standard för skydd av träd vid olika typer av bygg- och markarbeten.  Arbetet fortsätter under 2023 och just nu söker vi deltagare från byggranschen, och organisationer som arbetar med planering tidigt i processen, så som stadsplanerare och landskapsarkitekter.

Standarden ska till exempel kunna användas för att skydda träd under byggprojekt genom att bland annat ta hänsyn till träd redan i planeringsfasen, säkerställa att rätt kompetens kring träd finns tillgänglig samt att kommunikationen är tydlig mellan parterna. Standarden kommer att omfatta samtliga delar från planprocessen, tekniska lösningar och skötselåtgärder.

Är du och din organisation intresserade av att medverka i arbetet med att ta fram en ny standard som ska kunna användas för att skydda träd vid olika typer av arbeten? Gör en intresseanmälan eller kontakta projektledningen vid eventuella frågor.


Under 2020 publicerades två  standarder inom Trädvård. Syftet med  standarderna är att skapa ett ramverk som säkerställer att träd inte utgör risker eller att trädens livslängd förkortas genom felaktig beskärning eller olämpliga beskärningsmetoder. Ett steg i rätt riktning är att standardisera vedertagna metoder så att beställare och utförare talar samma språk, och att kvalitén på trädvården bibehålls genom att samla kompetensen på ett och samma ställe.
Standarderna består av två delar:

  • SS 990001-1:2020 Trädvård — Processer och metoder för beskärning av träd — Del 1: Krav på beställare
  • SS 990001-2:2020 Trädvård — Processer och metoder för beskärning av träd — Del 2: Krav på utförare

Tidigare har kommittén tagit fram:

  • SS 990000: 2020 Trädvård - Termer och definitioner

Syftet med terminologistandarden är att bland annat att väsentligt förenkla upphandlingar genom att skapa en enhetlighet kring de termer och definitioner som används inom branschen. Denna standard har uppdaterats med nya termer och definitioner 2020. 

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser
Arbetar nu med 1 standarder
SS 990002, Trädvård - Arbete vid träd - Skydd av träd vid planering och utförande
Nyheter
Utgivet 3 standarder
Deltagare 17 företag och organisationer
atri Landskapsingenjörer AB, Vallentuna
Eskilstuna kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna
Göteborgs stad Park- & naturförvaltningen, Göteborg
Hvilan Utbildning, Åkarp
Jacksons Trädvård AB, Hägersten
KQ Utemiljö & Besiktning AB, Hunnebostrand
Luleå kommun, Luleå
Luleå kommun Stadsbyggnadsförvaltning, Luleå
NBS Institute AB (SVB), Malmö
Närnaturen Västsverige AB, Onsala
Stockholms stad, Exploateringskontoret, Stockholm
Svenska Trädföreningen, Lund
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Uppsala
Trafikverket, Malmö
Trädkontoret Skåne AB, Malmö
TrädTjejerna AB, Bandhagen
Örebrobostäder AB, Örebro
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av SIS och de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på storleken på deltagande organisationer.

Ämnesområden

Jordkvalitet, pedologi (13.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs sida i dokumentportalen SIS Dokument.

Klicka här för att ta dig till skrivytan för kommittén. 

Klicka här för att ta dig till röstningsportalen
NeB, National eBalloting.

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde om standardisering

Ta del av kostnadsfria standarder inom trädvård

Standarderna behandlar trädbeskärning och terminologin inom trädvård. Standarderna sponsras av Svenska Trädföreningen och är kostnadsfria att ladda ner. 

SIS webbinarium

SIS anordnade tillsammans med Svenska Trädföreningen ett webbinarium den 25 mars 2021 där de nya standarderna för trädvård presenterades.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sara Mpumwire
Projektledare
sara.mpumwire@sis.se

Elin Hedström
Projektkoordinator
elin.hedstrom@sis.se