Standardutveckling · SIS/TK 577

Trädvård

Denna kommitté är förnärvarande vilande: Träd har stora värden, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Träd i våra närmiljöer håller oss både friska och glada. Det vilar därför ett stort ansvar på parkförvaltningar, myndigheter och kommuner att ta hand om träden på bästa möjliga sätt. Ett steg i rätt riktning är att standardisera vedertagna metoder så att beställare och utförare talar samma språk, och att kvalitén på trädvården bibehålls genom att samla kompetensen på ett och samma ställe. TK 577 är den svenska arbetsgruppen som ansvarar för att ta fram relevanta standarder inom trädvård.

Under 2020 publicerades två nya standarder inom Trädvård.
Syftet med de nya standarderna är att skapa ett ramverk som säkerställer att träden inte utgör risker eller att trädens livslängd förkortas genom felaktig beskärning eller olämpliga beskärningsmetoder. 
Standarderna består av två delar:

  • SS 990001-1:2020 Trädvård — Processer och metoder för beskärning av träd — Del 1: Krav på beställare
  • SS 990001-2:2020 Trädvård — Processer och metoder för beskärning av träd — Del 2: Krav på utförare

Tidigare har TK 577 tagit fram:

  • SS 990000 Trädvård - Termer och definitioner

Syftet med standarden är att bland annat väsentligt förenkla upphandlingar genom att skapa en enhetlighet kring de termer och definitioner som används inom branschen. Denna standard har uppdaterats med nya termer och definitioner i en ny 2020 upplaga. 

Om du vill veta mer om standarderna kan du se ett inspelat seminarium som SIS arrangerade tillsammans med Svenska Trädföreningen mars 2021. 

Alla standarder sponsras av Svenska Trädföreningen och är kostnadsfri att ladda ner på följande länk

Är du och din organisation intresserade av att medverka i framtida arbeten? 
Gör en intresseanmälan till höger.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 3 standarder
Deltagare 14 företag och organisationer
Anders Gren Trädservice AB, OLOFSTORP
Arbor Konsult AB, STOCKHOLM
Göteborgs stad Park- & naturförvaltningen, GÖTEBORG
Hvilan Utbildning, ÅKARP
Jacksons Trädvård AB, HÄGERSTEN
Landskapsingenjör J Östberg AB, MALMÖ
Malmö stad, Malmö
Statens Fastighetsverk, Stockholm
Stockholms stad Trafikkontoret, STOCKHOLM
Svenska Trädföreningen, LUND
Sveriges Arboristförbund Saf, STOCKHOLM
Trafikverket, Malmö
Trädliv AB, FARSTA
Yggdrasil Trädservice AB, LÖDDEKÖPINGE
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av SIS och de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på storleken på deltagande organisationer.

Ämnesområden

Jordkvalitet, pedologi (13.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

SIS webinar

SIS anordnade tillsammans med Svenska Trädföreningen ett webbseminarium den 25 mars 2021 där de nya standarderna för trädvård presenterades.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sara Mpumwire
Projektledare
sara.mpumwire@sis.se

Elin Hedström
Projektassistent
elin.hedstrom@sis.se