Standardutveckling · SIS/TK 113

Underhåll

Haverier och störningar är ofta grundläggande orsaken till finansiella miljardförluster inom Europa. En samverkan mellan alla funktioner inom organisationen avseende underhåll är en förutsättning för en hög driftsäkerhet med få stopp och störningar. Ett sätt att öka samverkan och samtidigt minska förlusterna är att genom europastandarder skapa förutsättningar för effektivare underhållsstrategier och utförande.

SIS/TK 113 - Underhåll omfattar standardisering inom området underhåll, driftsäkerhet och förvaltning av fysiska tillgångar. Kommittén är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder inom Europa.

Målet för SIS/TK 113 är ett aktivt deltagande i det europeiska standardiseringsarbetet inom CEN/TC 319 - Maintenance, samt att utarbeta svenska översättningar av europastandarderna och underlätta implementering av desamma.

Standarderna som tas fram inom SIS/TK 113 används inom väldigt många områden. De hanterar allt ifrån terminologi till processtandarder som nyttjas vid allt ifrån upphandling och framtagande av underhållsinstruktioner till underhållsstrategier.

Inom den europeiska grupp CEN/TC 319 som SIS/TK 113 speglar finns det en rad områden som är under utveckling. Det rör sig bland annat om digitalisering och underhållsteknik

Arbetet med svenska standarder för underhåll kommer till nytta för myndigheter, anläggningsägare och leverantörer samt akademier där standarderna kan ha en stor påverkan inom säkerhet, hälsa, miljö, kvalitet, funktion, tillgänglighet, driftsäkerhet och lönsamhet.

 Nya arbeten är:

  • Maintenance – Maintenance within physical asset management - Framework for improving the value of the physical assets through their whole life cycle
  • Maintenance function and management
  • Maintenance – Maintenance Engineering ‐ Requirements

Vidare arbetar vi med högaktuella ämnen som Smart Maintenance/ Maintenance 4.0 och hållbart underhåll. 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Underhåll
Utgivet 16 standarder
Deltagare 5 företag och organisationer
Mälarenergi AB, Västerås
OKG AB, Oskarshamn
Riksorganisation Svenskt Underhåll, Bromma
Vattenfall AB, Stockholm
Vattenfall Eldistribution AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 12 internationella kommittéer
CEN/TC 319, Maintenance
CEN/TC 319/WG 10, Maintenance within physical asset management
CEN/TC 319/WG 11, Condition assessment methodologies
CEN/TC 319/WG 12, Risk based inspection framework (RBIF)
CEN/TC 319/WG 13, Maintenance process
CEN/TC 319/WG 14, Maintenance engineering
CEN/TC 319/WG 15, Safety and maintenance
CEN/TC 319/WG 4, Terminology
CEN/TC 319/WG 6, Maintenance performance and indicators
CEN/TC 319/WG 7, Maintenance of buildings
CEN/TC 319/WG 8, Maintenance functions and maintenance management
CEN/TC 319/WG 9, Qualification of personnel
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Underhållstjänster. Facility management (FM) (03.080.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Madeleine Thour
Projektledare
+46(70)-091 61 71
madeleine.thour@sis.se

Jonatan Ringenson
Projektkoordinator
jonatan.ringenson@sis.se

Kristian Wendt
Ordförande
Riksorganisation Svenskt Underhåll