Standardutveckling · SIS/TK 113

Underhåll

Slitage och korrosion är några av orsakerna till finansiella miljardförluster bara inom Europa årligen. Ett sätt att minska dessa förluster är att genom europastandarder skapa förutsättningar för effektiva underhållsstrategier.

 

Målet för Underhållsteknik, SIS/TK 113, är ett aktivt deltagande i det europeiska standardiseringsarbetet inom Maintenance, CEN/TC 319, samt att utarbeta svenska översättningar av europastandarderna och underlätta implementering av desamma.

Många företag väljer idag att lägga ut del av eller hela arbetet med underhåll och då är standarder som specificerar kriterier för kvalité och miljö exempel på prioriterade områden.

Arbetet med svenska standarder för underhåll kommer till nytta för myndigheter, tillverkare och leverantörer där standarderna kan ha en stor påverkan inom säkerhet, hälsa, miljö, kvalitet, funktion, reservdelar och lönsamhet.

 Helt nya arbeten är:

  • Maintenance within Physical Asset Management – Methodology to improve life cycle performance and to achieve a sustainable physical asset
  • Maintenance management ‐ Guidelines
  • Maintenance – Maintenance Engineering ‐ Requirements

Vidare arbetar vi med högaktuella ämnen så som Smart Maintenance och Maintenance 4.0

 

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Underhåll
Arbetar nu med 3 standarder
CEN/TS 17385, Method for condition assessment of immobile constructed assets
EN 15341, Underhåll - Nyckelprestationsindikatorer
EN 16646-2, Maintenance within Physical Asset Management - Methodology to improve life cycle performance and to achieve a sustainable physical asset
Deltagare 10 företag och organisationer
AstraZeneca AB Sweden, Södertälje
BillerudKorsnäs Sweden AB, Karlsborgsverken
Fortum Sverige AB, Bispgården
Ikea Industry AB, Malmö
Mälarenergi AB, Västerås
OKG AB, Oskarshamn
Riksorganisation Svenskt underhåll, Solna
Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm
Vattenfall Eldistribution AB, Solna
Veolia Nordic AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
CEN/TC 319, Maintenance
CEN/TC 319/WG 10, Maintenance within physical asset management
CEN/TC 319/WG 11, Condition assessment methodologies
CEN/TC 319/WG 12, Risk based inspection framework
CEN/TC 319/WG 13, Maintenance process
CEN/TC 319/WG 14, Maintenance engineering
CEN/TC 319/WG 4, Terminology
CEN/TC 319/WG 6, Maintenance performance and indicators
CEN/TC 319/WG 7, Maintenance of buildings
CEN/TC 319/WG 8, Maintenance management
CEN/TC 319/WG 9, Qualification of personnel
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Underhållstjänster. Facility management (FM)