Standard Svensk standard · SS-EN 17007:2017

Underhåll - Underhållsprocessen och tillhörande indikatorer

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17007:2017

Underhåll - Underhållsprocessen och tillhörande indikatorer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard ger en generell beskrivning av underhållsprocessen. Den specificerar det
karakteristiska för alla processer och delar i underhållsprocessen samt upprättar en underhållsmodell
som ger riktlinjer för att definiera indikatorer.
Denna Europastandard är tillämplig för alla typer av organisationer (företag, institutioner,
leverantörer etc.) som ansvarar för att underhålla fysiska tillgångar. Den har därför upprättats utan
någon speciell organisation i åtanke och syftar inte heller till att föreslå någon. Denna beskrivning
kan anpassas baserat på storlek och typ av den organisation som väljs för att utföra underhållet,
komplexiteten hos de system som ska underhållas och i vilken omfattning externa tjänster anlitas.
Syftet med nedbrytningen i processer och representationen av deras inbördes förhållanden 1) är
att hjälpa underhållspersonalen och särskilt ledningen på olika nivåer att:
— Tydligt identifiera de underhållsåtgärder som ska vidtas för att uppfylla de övergripande mål
som ledningen har angivit avseende underhåll.
— Fördela ansvar som säkerställer ett utförande av underhållsåtgärder med krävda prestandanivåer.
— För varje process klart fastställa:
a) Nödvändiga indata och deras ursprung.
b) Krävda resultat och deras avsedda användning.
— Övervaka och kvantitativt utvärdera den prestanda som erhålls på olika nivåer vid
nedbrytningen i processer.
— Förbättra insamling och distribution av data.
Detta dokument omfattar inte underhåll av programvara i sig, men är tillämplig på enheter som
innehåller programvara.

Ämnesområden

Underhållstjänster. Facility management (FM) (03.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17007:2017

Underhåll - Underhållsprocessen och tillhörande indikatorer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Underhåll, SIS/TK 113

Internationell titel: Maintenance process and associated indicators

Artikelnummer: STD-80027822

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-06

Antal sidor: 84

Finns även på: SS-EN 17007:2017