Standard Swedish standard · SS-EN 17007:2017

Maintenance process and associated indicators

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 17007:2017

Maintenance process and associated indicators
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard ger en generell beskrivning av underhållsprocessen. Den specificerar det
karakteristiska för alla processer och delar i underhållsprocessen samt upprättar en underhållsmodell
som ger riktlinjer för att definiera indikatorer.
Denna Europastandard är tillämplig för alla typer av organisationer (företag, institutioner,
leverantörer etc.) som ansvarar för att underhålla fysiska tillgångar. Den har därför upprättats utan
någon speciell organisation i åtanke och syftar inte heller till att föreslå någon. Denna beskrivning
kan anpassas baserat på storlek och typ av den organisation som väljs för att utföra underhållet,
komplexiteten hos de system som ska underhållas och i vilken omfattning externa tjänster anlitas.
Syftet med nedbrytningen i processer och representationen av deras inbördes förhållanden 1) är
att hjälpa underhållspersonalen och särskilt ledningen på olika nivåer att:
— Tydligt identifiera de underhållsåtgärder som ska vidtas för att uppfylla de övergripande mål
som ledningen har angivit avseende underhåll.
— Fördela ansvar som säkerställer ett utförande av underhållsåtgärder med krävda prestandanivåer.
— För varje process klart fastställa:
a) Nödvändiga indata och deras ursprung.
b) Krävda resultat och deras avsedda användning.
— Övervaka och kvantitativt utvärdera den prestanda som erhålls på olika nivåer vid
nedbrytningen i processer.
— Förbättra insamling och distribution av data.
Detta dokument omfattar inte underhåll av programvara i sig, men är tillämplig på enheter som
innehåller programvara.

Subjects

Maintenance services. Facilities management (03.080.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 17007:2017

Maintenance process and associated indicators
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80027822

Edition: 1

Approved: 11/6/2017

No of pages: 84

Also available in: SS-EN 17007:2017