Standard Svensk standard · SS-EN 13306:2017

Underhåll - Underhållsterminologi

Status: Gällande

Omfattning
Denna europastandard specificerar allmänna termer och definitioner för underhållsteknik, underhållsadministration och underhållsledning. Den är inte avsedd för termer som endast används vid underhåll av mjukvara.

Ämnesområden

Tjänster (01.040.03) Underhållstjänster. Facility management (FM) (03.080.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Underhåll, SIS/TK 113

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80009894

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-12-04

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN 13306:2017

Ersätter: SS-EN 13306:2010 , SS-EN 13306:2010