Standard Svensk standard · SS-EN 13460:2009

Underhåll - Underhållsdokumentation

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13460:2009

Underhåll - Underhållsdokumentation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europeiska standard anger allmänna riktlinjer för:- den tekniska dokumentation som har till syfte att stödja en enhets underhåll och som, ska levereras senast då enheten är redo att tas i drift, se avsnitt 5. - dokumentation av information som utförs under en enhets driftsfas, för att stödja underhållets krav, se bilaga A.Standarden riktar sig huvudsakligen till konstruktörer, tillverkare, skapare och leverantörer av teknisk dokumentation. Denna standard innehåller inte dokument kopplade till utbildning och kompetenssäkring för användare, operatörer och underhållspersonal.Denna standard är eventuellt inte tillämpbar för dokumentation av underhåll av enbart programvaror.

Ämnesområden

Dokumentation av tekniska produkter (01.110) Underhållstjänster. Facility management (FM) (03.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13460:2009

Underhåll - Underhållsdokumentation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Underhåll, SIS/TK 113

Internationell titel: Maintenance - Documentation for maintenance

Artikelnummer: STD-69472

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-04-16

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-EN 13460:2009