Standard Swedish standard · SS-EN 13460:2009

Maintenance - Documentation for maintenance

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13460:2009

Maintenance - Documentation for maintenance
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna europeiska standard anger allmänna riktlinjer för:- den tekniska dokumentation som har till syfte att stödja en enhets underhåll och som, ska levereras senast då enheten är redo att tas i drift, se avsnitt 5. - dokumentation av information som utförs under en enhets driftsfas, för att stödja underhållets krav, se bilaga A.Standarden riktar sig huvudsakligen till konstruktörer, tillverkare, skapare och leverantörer av teknisk dokumentation. Denna standard innehåller inte dokument kopplade till utbildning och kompetenssäkring för användare, operatörer och underhållspersonal.Denna standard är eventuellt inte tillämpbar för dokumentation av underhåll av enbart programvaror.

Subjects

Technical product documentation (01.110) Maintenance services. Facilities management (03.080.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13460:2009

Maintenance - Documentation for maintenance
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-69472

Edition: 2

Approved: 4/16/2009

No of pages: 36

Also available in: SS-EN 13460:2009