Standard Svensk standard · SS-EN 13306:2017

Underhåll - Underhållsterminologi

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies generic terms and definitions for the technical, administrative and managerial areas of maintenance. It is not intended to terms which are used for the maintenance of software only.

Ämnesområden

Tjänster (01.040.03) Underhållstjänster. Facility management (FM) (03.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Underhåll, SIS/TK 113

Internationell titel: Maintenance - Maintenance terminology

Artikelnummer: STD-8029953

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-12-04

Antal sidor: 104

Finns även på: SS-EN 13306:2017

Ersätter: SS-EN 13306:2010 , SS-EN 13306:2010