Standard Svensk standard · SS-EN 13306:2010

Underhåll - Terminologi

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13306:2017 , SS-EN 13306:2017
Omfattning
Denna europastandard specificerar allmänna termer och definitioner för teknik, administration och managementområden inom underhåll. Den är inte avsedd att tillämpas för termer som endast används vid underhåll av programvara.

Ämnesområden

Tjänster (01.040.03) Underhållstjänster. Facility management (FM) (03.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Underhåll, SIS/TK 113

Internationell titel: Maintenance - Maintenance terminology

Artikelnummer: STD-74825

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-08-16

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN 13306:2010

Ersätts av: SS-EN 13306:2017 , SS-EN 13306:2017