Standardutveckling · SIS/TK 574

Trygghetskedjan för trygghetslarm

Denna tekniska kommitté har inget pågående arbete och är inaktiverad. Kommittén kan komma att återaktiveras vid tidpunkt för översyn och eventuell revidering av de dokument som kommittén utarbetat, eller om förslag på ny standardisering inkommer inom arbetsområdet. Har du en idé, välkommen att kontakta kommitténs projektledare, kontaktinformation finns i högerspalten.

En åldrande befolkning i Europa i kombination med ny digital teknik i telenäten gör att behovet av gemensamma standarder för tjänster kring trygghetskedjan för trygghetslarm har blivit en angelägen fråga. Det handlar om att utveckla nya tjänster som gör det tryggare för äldre och personer med funktionsnedsättningar att bo kvar hemma.

De närmaste åren kommer fler än 2,6 miljoner larmenheter att behöva bytas ut i Europa och i dagsläget saknas gemensamma riktlinjer som säkerställer kvaliteten i trygghetskedjan. Idag fungerar trygghetslarm från olika leverantörer på olika sätt vilket gör att systemen inte kan prata med varandra. Med gemensamma standarder på olika områden kan man bland annat få företag att utveckla nya system på ett mer kostnadseffektivt sätt. De gemensamma standarderna kommer att göra det möjligt att använda olika system tillsammans på ett säkrare sätt och underlätta kommuners upphandling av trygghetstjänster för trygghetslarm.

Fokus i standardiseringen ligger på användarna och deras möjlighet till en förbättrad livskvalitet genom att skapa förutsättningar för förlängt boende i hemmiljö och ett mer självständigt och aktivt deltagande i samhället. Detta uppnås genom att arbeta med alla delar i trygghetskedjan för trygghetslarm.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 4 standarder
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer Trygghetskjedjan för trygghtslarm

Ämnesområden

Terminologi och dokumentation (01) Hälso- och sjukvård (11) Medicinsk utrustning (11.040) Övrig medicinsk utrustning (11.040.99) Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning (11.180) Andra standarder relaterade till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.99) Informationsteknik, kontorsutrustning (35) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar (35.240)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Kristofer Petraeus
Projektledare
kristofer.petraeus@sis.se.invalid

Anna-Karin Jansson
Projektkoordinator
anna-karin.jansson@sis.se.invalid