Standardutveckling · SIS/TK 574

Trygghetskedjan för trygghetslarm

En åldrande befolkning i Europa i kombination med ny digital teknik i telenäten gör att behovet av gemensamma standarder för tjänster kring trygghetskedjan för trygghetslarm har blivit en angelägen fråga. Det handlar om att utveckla nya tjänster som gör det tryggare för äldre och personer med funktionsnedsättningar att bo kvar hemma.

De närmaste åren kommer fler än 2,6 miljoner larmenheter att behöva bytas ut i Europa och i dagsläget saknas gemensamma riktlinjer som säkerställer kvaliteten i trygghetskedjan. Idag fungerar trygghetslarm från olika leverantörer på olika sätt vilket gör att systemen inte kan prata med varandra. Med gemensamma standarder på olika områden kan man bland annat få företag att utveckla nya system på ett mer kostnadseffektivt sätt. De gemensamma standarderna kommer att göra det möjligt att använda olika system tillsammans på ett säkrare sätt och underlätta kommuners upphandling av trygghetstjänster för trygghetslarm.

Fokus i standardiseringen ligger på användarna och deras möjlighet till en förbättrad livskvalitet genom att skapa förutsättningar för förlängt boende i hemmiljö och ett mer självständigt och aktivt deltagande i samhället. Detta uppnås genom att arbeta med alla delar i trygghetskedjan för trygghetslarm.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
CEN/TS , Service model for social care alarms
Deltagare 11 företag och organisationer
NEAT Electronics AB, Löddeköpinge
Nyköpings kommun, Nyköping
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
RISE Research Institutes of Sweden, Kista
SafeLine Sweden AB, Tyresö
SEK Svensk Elstandard, Kista
SKL Kommentus Inköpscentral AB, Stockholm
Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Tunstall Nordic AB, Malmö
Västerås Stad, Västerås
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
CEN/TC 431, Service Chain for Social Care Alarms
CEN/TC 431/WG 2, Service models development
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer Trygghetskjedjan för trygghtslarm

Ämnesområden

Terminologi och dokumentation Dokumentation av tekniska produkter Hälso- och sjukvård Medicinsk utrustning Övrig medicinsk utrustning Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning Andra standarder relaterade till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar Informationsteknik, kontorsutrustning Informationsteknik Allmänt IT-tillämpningar Hälso- och sjukvårdsinformatik


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Välkommen till ett nytt år med Trygghetskedjan för trygghetslarm!

Titta in på denna hemsida för att se uppdateringar om vad som händer i standardiseringsarbetet. Under året kommer betydande steg att tas i arbetet, både på svensk och europeisk nivå.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Kristofer Petraeus

Kristofer Petraeus
Projektledare
08-55552072
kristofer.petraeus@sis.se

Anna-Karin Jansson

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
08-55552025
anna-karin.jansson@sis.se