Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 91101:2016

Digitala trygghetslarm - Internetprotokoll för digitala trygghetslarm (SCAIP) - Testspecifikation

Status: Gällande

Omfattning
This technical report is a compliance test specification for SS 91100:2014, Digital social alarm – Social care alarm internet protocol (SCAIP) – Specification.

The tests specified in this technical report are focused on the exchange of data.

No tests are specified to verify alarm repetition, error in network communication, alarm sequences, VoIP quality and settings or hardware capabilities.

The tests assume a correct implementation of the internet protocols used in the link, internet, transport or application layers. These tests are not intended to claim compliance to those internet protocols.

Ämnesområden

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.01) Larm- och varningssystem (13.320) Informationsteknik Allmänt (35.020) Programutveckling och systemdokumentation (35.080) Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trygghetskedjan för trygghetslarm, SIS/TK 574

Internationell titel: Digital social alarm - Social care alarm internet protocol (SCAIP) - Test specification

Artikelnummer: STD-8019179

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-02-25

Antal sidor: 16

Ersätter: SIS-TR 91101:2014