Standardutveckling · SIS/TK 379

Lekredskap

Lekplatser och lekredskap ska stimulera barn till lek och kreativitet, men givetvis också vara säkra områden. Lekredskapsstandarderna vänder sig till dem som utformar och installerar lekplatser, men även till konsumenterna. Exempelvis förskolor, bostadsrättsföreningar och föräldrar kan behöva standarderna som underlag för diskussioner och utvärderingar av de lekredskap som finns i den egna miljön.

Huvudsyftet med standardisering av lekredskap är att minimera riskerna för att barn förolyckas eller allvarligt skadas vid lek. Samtidigt gäller det att hitta en "lagom" säkerhetsnivå; lekvärdet ska främjas så att lekplatserna inte blir ointressanta.

Målet med kommitténs arbete är att:

  • aktivt påverka europeisk standardisering på lekredskapsområdet,
  • kontinuerligt revidera och komplettera befintliga europastandarder i takt med att nya krav från konsumenter och nya erfarenheter från standardernas användare kommer fram,
  • aktivt påverka innehållet i standarderna, samt att sprida användningen av dem i Sverige.

Alla samhällets parter gynnas av säkrare lekmiljöer. Svensk lagstiftning anger funktionskrav på redskapen, men inte hur kraven ska uppfyllas och därför fyller standarderna en nödvändig funktion i arbetet för säkrare lekmiljöer för våra barn. Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i standarder för provningsmetoder och säkerhetskrav för hoppborgar, karuseller, linbanor, gungor, klätternät mm. Viktiga aspekter som behandlas i standarderna är till exempel klämrisker, fallrisker och fallskydd.

Genom att medverka i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN skapar kommittén ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav, som exempelvis föreskrivare kan hänvisa till redan i anbudsskedet. Ett arbete som skapar fri rörlighet och konkurrens av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden.

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Lekredskap. Kanske jobbar du idag som tillverkare, inköpare, brukare eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kontakta oss så berättar vi gärna mer om arbetet!

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 12 standarder
CEN/TR 16396, Lekredskap för barn - Svar på tolkningsfrågor avseende EN 1176:2008 och dess ingående delar.
ISO 23659, Sports and recreational facilities - Trampoline parks - Safety requirements
ISO 21853, Kite boarding - Safety system for kite release - Safety requirements and test methods
EN , Sports and recrational facilities - Trampoline parks - Safety requirements
ISO 22618, Risk Assessment for sports and other recreational facilities and equipment
EN 1176-5, Lekredskap och ytbeläggning - Del 5: Karuseller - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder
EN ISO 21853, Kitesufring - Utlösningssystem - Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 1176-7, Lekredskap och ytbeläggning - Del 7: Vägledning för installation, besiktning, underhåll och drift
EN 14960-3, Uppblåsbar lekutrustning - Del 3: Särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder för uppblåsbara snappies
EN 14960-2, Uppblåsbar lekutrustning - Del 2: Kompletterande säkerhetskrav för permanent installerade hoppkuddar
EN 15567-1:2015/A1, Sport- och fritidsutrustning - Äventyrsbanor - Del 1: Konstruktions- och säkerhetskrav
EN 17109, Äventyrsbanor - Individuellt säkerhetssystem - Säkerhetskrav och testmetoder
Visa fler Visa färre
Utgivet 32 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 379/AG 01, Äventyrsbanor
SIS/TK 379/JAG 01, Joint-AG Vattenlekredskap
Deltagare 11 företag och organisationer
Bounce Scandinavia Holding AB, Stockholm
FRG Lekplatsbesiktning AB, Hölö
HAGS Aneby AB, Aneby
IKEA Indirect Material & Services AB, Älmhult
Konsumentverket / KO, Karlstad
KPLN Design AB, Örebro
Landskapsingenjören i Sverige AB, Åhus
Readymade AB, Skene
SERENO Certifiering AB, Stockholm
Stiliom AB, Karlstad
Taggen Miljö & Landskap AB, Vällingby
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/TC 83/WG 8, Playground equipment
CEN/TC 136, Sports, playground and other recreational equipment
CEN/TC 136/SC 1, Playground equipment for children
CEN/TC 136/SC 1/WG 1, Surfacing
CEN/TC 136/SC 1/WG 13, Safety requirements and test methods
CEN/TC 136/SC 1/WG 14, Revision of EN 1176-5
CEN/TC 136/SC 1/WG 15, Revision of EN 1176-7
CEN/TC 136/SC 1/WG 16, Revision of EN 1176-10
CEN/TC 136/SC 1/WG 9, Inflatable play equipment
CEN/TC 136/WG 1, Parkour equipment
CEN/TC 136/WG 17, Trampoline parks
CEN/TC 136/WG 20, Entrapment
CEN/TC 136/WG 26, Outdoor adult fitness equipment
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Hem och hushåll, underhållning, sport Barnartiklar


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

SIS-NTC Länk för TK-deltagare
SIS Utbildning Anmäl dig här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bodil Möller

Bodil Möller
Projektledare
08-55552187
bodil.moller@sis.se

Josefine Kayalioglu

Josefine Kayalioglu
Projektassistent
08-55552271
josefine.kayalioglu@sis.se