Standard Svensk standard · SS-EN 1176-5:2020

Lekredskap och ytbeläggning - Del 5: Karuseller - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1176-5:2020

Lekredskap och ytbeläggning - Del 5: Karuseller - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument anger kompletterande säkerhetskrav för permanent monterade karuseller avsedda att användas av barn.
Där den huvudsakliga lekfunktionen inte är rotation kan kraven i denna del av SS-EN 1176 användas i tillämpliga fall.
Detta dokument gäller inte för motordrivna karuseller, karuseller på nöjesfält eller klättertrummor.

Ämnesområden

Lekredskap (97.200.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1176-5:2020

Lekredskap och ytbeläggning - Del 5: Karuseller - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lekredskap, SIS/TK 379

Internationell titel: Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels

Artikelnummer: STD-80020189

Utgåva: 3

Fastställd: 2020-02-18

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 1176-5:2008 , SS-EN 1176-5:2008