Standard Swedish standard · SS-EN 1176-5:2020

Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels

Status: Valid

Scope
Detta dokument anger kompletterande säkerhetskrav för permanent monterade karuseller avsedda att användas av barn. Där den huvudsakliga lekfunktionen inte är rotation kan kraven i denna del av SS-EN 1176 användas i tillämpliga fall. Detta dokument gäller inte för motordrivna karuseller, karuseller på nöjesfält eller klättertrummor.

Subjects

Playgrounds (97.200.40)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-80020189

Edition: 3

Approved: 2/18/2020

No of pages: 24

Replaces: SS-EN 1176-5:2008 , SS-EN 1176-5:2008