Standard Svensk standard · SS-EN 1176-5:2008

Lekredskap och stötdämpande underlag - Del 5: Karuseller - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1176-5:2020 , SS-EN 1176-5:2020

Omfattning
Denna del av EN 1176 gäller för karuseller, enligt definitionen i 3.1 till 3.6, avsedda att användas som lek-redskap för barn.

Denna standard anger kompletterande säkerhetskrav för fast monterade karuseller med en diameter större än 500 mm avsedda att användas av barn.

Denna standard gäller inte för redskap där den huvudsakliga lekfunktionen inte är rotation.

Denna standard gäller inte för motordrivna karuseller, karuseller på nöjesfält eller klättertrummor.

Ämnesområden

Lekredskap (97.200.40)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lekredskap, SIS/TK 379

Internationell titel: Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels

Artikelnummer: STD-68717

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-06-09

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN 1176-5:2008

Ersätts av: SS-EN 1176-5:2020 , SS-EN 1176-5:2020