Standard Swedish standard · SS-EN 1176-5:2008

Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels

Status: Valid

Scope
Denna del av EN 1176 gäller för karuseller, enligt definitionen i 3.1 till 3.6, avsedda att användas som lek-redskap för barn.

Denna standard anger kompletterande säkerhetskrav för fast monterade karuseller med en diameter större än 500 mm avsedda att användas av barn.

Denna standard gäller inte för redskap där den huvudsakliga lekfunktionen inte är rotation.

Denna standard gäller inte för motordrivna karuseller, karuseller på nöjesfält eller klättertrummor.

Subjects

Playgrounds


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title: Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels

Article no: STD-68717

Edition: 2

Approved: 6/9/2008

No of pages: 32

Also available in: SS-EN 1176-5:2008