Standard Svensk standard · SS-EN 1176-6:2017+AC:2019

Lekredskap och ytbeläggning - Del 6: Vippgungor - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard gäller för vippgungor som används som lekredskap för barn enligt 3.1. Där den huvudsakliga lekfunktionen inte är gungning på vippgunga kan de relevanta kraven i detta dokument användas där så är lämpligt. Detta dokument innehåller kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder för fast monterade vippgungor avsedda att användas av barn. Syftet är att skydda användaren mot eventuella risker under användning. ANM. Vägledning för bedömning av säkerhet beträffande andra typer av vippgungor återfinns i den informativa bilagan A.

Ämnesområden

Lekredskap (97.200.40)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lekredskap, SIS/TK 379

Internationell titel: Playground equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment

Artikelnummer: STD-80014045

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-30

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN 1176-6:2017+AC:2019

Ersätter: SS-EN 1176-6:2017 , SS-EN 1176-6:2017