Standard Svensk standard · SS-EN 1176-6:2017+AC:2019

Lekredskap och ytbeläggning - Del 6: Vippgungor - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1176-6:2017+AC:2019

Lekredskap och ytbeläggning - Del 6: Vippgungor - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard gäller för vippgungor som används som lekredskap för barn enligt 3.1. Där den huvudsakliga lekfunktionen inte är gungning på vippgunga kan de relevanta kraven i detta dokument användas där så är lämpligt.
Detta dokument innehåller kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder för fast monterade vippgungor avsedda att användas av barn.
Syftet är att skydda användaren mot eventuella risker under användning.
ANM. Vägledning för bedömning av säkerhet beträffande andra typer av vippgungor återfinns i den informativa bilagan A.

Ämnesområden

Lekredskap (97.200.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1176-6:2017+AC:2019

Lekredskap och ytbeläggning - Del 6: Vippgungor - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lekredskap, SIS/TK 379

Internationell titel: Playground equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment

Artikelnummer: STD-80014045

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-30

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN 1176-6:2017+AC:2019

Ersätter: SS-EN 1176-6:2017 , SS-EN 1176-6:2017