Standard Swedish standard · SS-EN 1176-6:2017+AC:2019

Playground equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment

Status: Valid

Scope
Denna standard gäller för vippgungor som används som lekredskap för barn enligt 3.1. Där den huvudsakliga lekfunktionen inte är gungning på vippgunga kan de relevanta kraven i detta dokument användas där så är lämpligt. Detta dokument innehåller kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder för fast monterade vippgungor avsedda att användas av barn. Syftet är att skydda användaren mot eventuella risker under användning. ANM. Vägledning för bedömning av säkerhet beträffande andra typer av vippgungor återfinns i den informativa bilagan A.

Subjects

Playgrounds (97.200.40)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-80014045

Edition: 1

Approved: 1/30/2019

No of pages: 32

Also available in: SS-EN 1176-6:2017+AC:2019

Replaces: SS-EN 1176-6:2017 , SS-EN 1176-6:2017