Standard Svensk standard · SS-EN 1176-6:2017

Lekredskap och ytbeläggning - Del 6: Vippgungor - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1176-6:2017+AC:2019 , SS-EN 1176-6:2017+AC:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1176-6:2017

Lekredskap och ytbeläggning - Del 6: Vippgungor - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard gäller för vippgungor som används som lekredskap för barn enligt 3.1. Där den huvudsakliga lekfunktionen inte är gungning på vippgunga kan de relevanta kraven i detta dokument användas där så är lämpligt.
Detta dokument innehåller kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder för fast monterade vippgungor avsedda att användas av barn.
Syftet är att skydda användaren mot eventuella risker under användning.
ANM. Vägledning för bedömning av säkerhet beträffande andra typer av vippgungor återfinns i den informativa bilagan A.


This document is applicable to rocking equipment which is used as playground equipment for children, as defined in 3.1. Where the main play function is not rocking, the relevant requirements in this document may be used, as appropriate.
This document specifies additional safety requirements and test methods for seesaws and rocking equipment intended for permanent installation for use by children.
It is intended to provide protection to the user against possible hazards during use.
NOTE Guidance for assessing the safety of other forms of seesaw/rocking equipment is given in informative Annex A.

Ämnesområden

Lekredskap (97.200.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1176-6:2017

Lekredskap och ytbeläggning - Del 6: Vippgungor - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lekredskap, SIS/TK 379

Internationell titel: Playground equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment

Artikelnummer: STD-80003748

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-11-06

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN 1176-6:2017

Ersätts av: SS-EN 1176-6:2017+AC:2019 , SS-EN 1176-6:2017+AC:2019