Standard Svensk standard · SS-EN 14960-1:2019

Hoppborgar och liknande uppblåsbar lekutrustning - Del 1: Säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14960-1:2019

Hoppborgar och liknande uppblåsbar lekutrustning - Del 1: Säkerhetskrav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument är tillämpligt för uppblåsbar lekutrustning som är avsedd att användas av barn som är fjorton år och yngre både individuellt och tillsammans.
I det här dokumentet anges säkerhetskrav för uppblåsbar lekutrustning för vilken de primära aktiviteterna är att studsa och rutscha. I dokumentet fastställs åtgärder för att hantera risker och även minimera olyckor bland användarna. Dokumentet riktar sig till dem som är involverade i konstruktion, tillverkning och leverans av uppblåsbar lekutrustning. I dokumentet specificeras information som ska medfölja utrustningen. Kraven har fastställts med hänsyn till risker baserat på tillgängliga data.
I detta dokument specificeras kraven som kommer att skydda ett barn från faror som hen kanske inte kan förutse när utrustningen används så som det är avsett eller på ett sätt som är rimligt att förutse.
Detta dokument är inte tillämpligt på uppblåsbar utrustning för vattenburen lek- och fritid, uppblåsbara leksaker, luftburna byggnader, uppblåsbara föremål som endast används för skydd, uppblåsbara föremål som används för räddning eller andra typer av uppblåsbara leksaker där den primära aktiviteten inte är att studsa eller rutscha.

Ämnesområden

Barnartiklar (97.190) Leksaker (97.200.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14960-1:2019

Hoppborgar och liknande uppblåsbar lekutrustning - Del 1: Säkerhetskrav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lekredskap, SIS/TK 379

Internationell titel: Inflatable play equipment - Part 1: Safety requirements and test methods

Artikelnummer: STD-80036694

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-05-21

Antal sidor: 56

Finns även på: SS-EN 14960-1:2019

Ersätter: SS-EN 14960:2013