Standard Swedish standard · SS-EN 14960-1:2019

Inflatable play equipment - Part 1: Safety requirements and test methods

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 14960-1:2019

Inflatable play equipment - Part 1: Safety requirements and test methods
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument är tillämpligt för uppblåsbar lekutrustning som är avsedd att användas av barn som är fjorton år och yngre både individuellt och tillsammans.
I det här dokumentet anges säkerhetskrav för uppblåsbar lekutrustning för vilken de primära aktiviteterna är att studsa och rutscha. I dokumentet fastställs åtgärder för att hantera risker och även minimera olyckor bland användarna. Dokumentet riktar sig till dem som är involverade i konstruktion, tillverkning och leverans av uppblåsbar lekutrustning. I dokumentet specificeras information som ska medfölja utrustningen. Kraven har fastställts med hänsyn till risker baserat på tillgängliga data.
I detta dokument specificeras kraven som kommer att skydda ett barn från faror som hen kanske inte kan förutse när utrustningen används så som det är avsett eller på ett sätt som är rimligt att förutse.
Detta dokument är inte tillämpligt på uppblåsbar utrustning för vattenburen lek- och fritid, uppblåsbara leksaker, luftburna byggnader, uppblåsbara föremål som endast används för skydd, uppblåsbara föremål som används för räddning eller andra typer av uppblåsbara leksaker där den primära aktiviteten inte är att studsa eller rutscha.

Subjects

Equipment for children (97.190) Toys (97.200.50)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 14960-1:2019

Inflatable play equipment - Part 1: Safety requirements and test methods
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-80036694

Edition: 1

Approved: 5/21/2019

No of pages: 56

Also available in: SS-EN 14960-1:2019

Replaces: SS-EN 14960:2013