Standard Svensk standard · SS-EN 1272:2017

Barnartiklar - Bordsmonterade barnstolar - Säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies safety requirements and test methods for table mounted chairs, intended for children who are able to sit unaided up to a maximum weight of 15 kg.

Ämnesområden

Möbler (97.140) Barnartiklar (97.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Barnartiklar, SIS/TK 404

Internationell titel: Child care articles - Table mounted chairs - Safety requirements and test methods

Artikelnummer: STD-8026810

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-06-09

Antal sidor: 44