Standard Svensk standard · SS-EN 1176-3:2017

Lekredskap och ytbeläggning – Del 3: Rutschbanor – Kompletterande säkerhetskrav och Provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1176-3:2017

Lekredskap och ytbeläggning – Del 3: Rutschbanor – Kompletterande säkerhetskrav och Provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard specifierar kompletterande säkerhetskrav för rutschbanor avsedda för permanent installation och att användas av barn. Målet är att skydda användarna mot möjliga faror under användning. Där den huvudsakliga lekfunktionen inte är rutschning, kan de relevanta kraven i denna del av SS-EN 1176 användas där så är lämpligt.
Detta dokument är inte tillämpbart för vattenrutschbanor, rullbanor eller rutschbanor som används tillsammans med hjälpredskap såsom mattor eller slädar. Detta dokument är inte tillämpbart för lutande ytor vilka inte innesluter och leder användaren med t.ex. skyddsräcken (lutande parallella stänger).


This European Standard specifies additional safety requirements for slides intended for permanent installation for use by children. The aim is to provide protection to the user against possible hazards during use. Where the main play function is not sliding, the relevant requirements in this part of EN 1176 may be used, as appropriate.
This document is not applicable to waterslides, rollerways or slide installations where auxiliary equipment such as mats or sledges are used. This document is not applicable to inclined surfaces that do not contain and guide the user, e.g. banister rails (inclined parallel bars).

Ämnesområden

Lekredskap (97.200.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1176-3:2017

Lekredskap och ytbeläggning – Del 3: Rutschbanor – Kompletterande säkerhetskrav och Provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lekredskap, SIS/TK 379

Internationell titel: Playground equipment and surfacing – Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides

Artikelnummer: STD-80003746

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-11-06

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN 1176-3:2017

Ersätter: SS-EN 1176-3:2008